Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание:

Целта на курса е да запознае курсистите с основните технологии използвани в разработката на уеб приложения с JavaScript. Също така да представи добри практични задачи за планиране и реализация на софтуер, независимо от използваните технологии. След завършване на курса се предполага, че всеки курсист ще притежава основни познания и умения за създаване и поддръжка на модерни уеб страници и приложения.

Програма:

 1. JavaScript Development Tools
 2. Introduction to JavaScript Development
 3. Data Types and Variables
 4. Operators and Expressions
 5. Conditional Statements
 6. Loops
 7. Arrays
 8. Functions
 9. Using Objects
 10. Strings
 11. Document Object Model
 12. The Canvas
 13. KineticJS
 14. SVG
 15. Raphael
 16. Canvas Animations
 17. DOM Operations
 18. JavaScript Event Model
 19. jQuery Overview
 20. jQuery Plugins
 21. HTML Templates with Handlebars.js
 22. TypeScript Overview
 23. CoffeeScript Overview
 24. JavaScript Exceptions

Организатори: Компютърно образователен център „Прогрес“
Компютърно образователен център „Прогрес“ е тясно фокусиран върху предаване на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения, както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Дати на започване: 18 юни 2015 г.

Край на курса: 10 септември 2016 г.

Ниво на курса: Курса е предназначен за тези, които имат начални познания в тази област и желаят да ги доразвият до професионално ниво. Изискват се основни познания по HTML и CSS. Също така е добре курсистите да имат добро ниво на английски.

Място на провеждане: гр. София, пл. Славейков 11, етаж 5.

Цена: 750 лева

Сертификат: Степента на  справяне с практичните задачи по време на обучението, домашните работи, както и финалния тест са основание за издаване на Сертификат.

Информация за лектор: Мартин Маринов има опит като .Net Developer, SharePoint Application Developer, JavaScript Developer, Developer Lead. Образованието и сертификационната му квалификация включва: Microsoft C# Certified Developer, Microsoft Certified Professional, Telerik JavaScript Certified Developer

За повече информация вижте: тук

Share This