Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Курсът представлява практически ориентирано обучение за C# и водещата Microsoft технология за разработка на уеб страници и приложения – ASP.NET MVC. Целта на курса по C# и ASP.NET MVC е да запознае курсистите с основите на програмирането и възможностите, които предлага платформата .Net. Завършилите курса ще придобият умения за изграждане на уеб страници и приложения със C# – нужната основа за започване на кариера като програмист.

Продължителност: 54 астрономически часа

Програма:

 1. Въведение в програмирането;
 2.  Работа със C# и платформата .Net;
 3. Типове данни, променливи и оператори;
 4. Условни конструкции и цикли;
 5. Методи и рекурсия;
 6. Структури от данни;
 7. Стрингове и обработка на текст;
 8. Класове и обекти;
 9. Обектно ориентирано програмиране;
 10. Шаблони за дизайн;
 11. Въведение в уеб програмирането;
 12. HTML и CSS;
 13. Основа на ASP.NET MVC;
 14. Използване на JavaScript и AJAX;
 15. Работа с бази данни;
 16. Достъп до данни с EntityFramework;
 17. Изграждане на практически проект с ASP.NET MVC;

Организатор: IT-Academy.BG

Информация за лектор: Георги Билюков

Локация:  София, ул. Акад. Борис Стефанов №35, South Mall

Цена: 450 лв.

За повече информация: тук

Share This