Sofia_Paid_Naprednali

Описание: Практически курс за aвтоматизирано тестване, чиято цел е да даде основни теоретични и много практически познания, как се пишат автоматизирани тестове и най-добрите практики за създаване и поддържане на автоматизиран фреймуърк. Изискванията към курсистите са да имат общи познания за софтуерно тестване, нулеви или минимални способности по програмиране и английски език.

Начална дата: 20.09.2016 г.

Крайна дата: 15.11.2016 г.

Програма:

Въведение в Java и конфигуриране на работна среда

Контрол на сорскода – Git

Цикли (Loops)

Масиви (Arrays) и Колекции

Класове, методи и полета

Конструктори и наследяване

Абстрактни класове и интерфейси

Asserts – Сравнения

Exceptions

HTML & CSS и работа с уеб инструменти

Selenium

Cucumber-JVM

Mobile testing – Appium

Контрол над тест цикъла

Design Patterns

Linux

Continuous Integration Server with Jenkins

Организатор: IT Academy

Информация за лектор: Цветан Кърчев

Локация: София, България

Цена: 535 лв.

За повече информация: тук

Share This