Антон Андонов има 19 години ИТ опит и интереси в, Augmented Reality, Distributed computing,  IoT. Той е CEO Quanterall – Quanterall e IT компания с фокус върху разработването на Ерланг базирани продукти и CTO GarGarage – инкубатор за стартиращи технологични компании. На събитието „Erlang в контекста на текущите технологични вълни“ Антон ще ни разкаже кои са текущите технологични вълни в ИТ сферата и какви са проблеми свързани с тях, какво представлява програмния език Ерланг и много други. Сега той разказва какво го е привлякло в работата с Ерланг и кои са предимствата на Erlang като технология.

Как започна да се занимаваш с Erlang?

Преди години участвах в проект, който се казваше SANC (Support of Analytic and Numeric  calculations for experiments at Colliders) и беше свързан с теоретична поддръжка на експериментите, които се провеждат на ускорителите на елементарни частици.

Благодарение на един от проблемите, които се опитвахме да решим там, аз се сблъсках с Erlang.


 

Събитие на фокус:

Testing NodeJS Code

 

 


Става въпрос за това, че се умножаваха в аналитичен вид много големи полиноми, от порядъка на няколко Gb всеки, и се обработваха резултатите от тази операция. Изчисленията бяха CPU-интензивни и продължаваха дни, а понякога и седмици.

Съответно, търсехме начин за разпределяне на тези изчисления върху голям брой компютри и изследвахме съществуващите opensource технологии, с които това може да бъде направено.

Така, през 2007 година стигнахме до Erlang. В последствие започнах да използвам този програмен език и за комерсиални проекти, а от 5 години водя курсове и го преподавам.

Какви са предимствата на Erlang като технология?

Erlang e изключително надеждна и проверена през годините технология. Това не е поредния моден програмен език. Той е създаден с идеята на него да се пишат приложения, които да работят години наред без прекъсване и да обслужват много голям брой паралелни процеси.

За последните 30 години са инсталирани милиони промишлени системи с Erlang и част от тях са в непрекъсната експлоатация от дълго време. Освен това, той е създаден във времена, когато ресурсите бяха ограничени и това е отразено в цялостната идеология и дизайн на езика. Поради тази причина, хостването на Erlang приложения е много по-икономично в сравнение с хостването на еквивалентни приложения написани на масовите компютърни езици като RUBY, JAVA, PHP. Erlang процесите съществуват в контекста на виртуалната машина и са много леки, което дава възможност да се създават милиони процеси, дори върху машини с неособено мощен хардуер. Имате и възможността да обновявате кода на системата без да прекъсвате работата и. Много лесно става скалирането на приложенията върху мрежа от компютри.

Ако някой иска да създадете глобален сървис, който да обслужва милиони потребители и при това не разполага с космически бюджет за целта, то сред списъка с публично достъпни към момента технологии, Erlang е единствения възможен избор.

Кое най-голямото технологично предизвикателство, с което си се сблъсквал?

Работил съм по доста проекти и предизвикателствата бяха много, но от гледна точка на Erlang, може би най-голямото предизвикателство беше точно онова, което ме накара да го използвам за пръв път и за което вече Ви разказах в началото.

Как го разреши?

Самите алгебрични операции се извършваха на специфична система за символни изчисления, наречена FORM. На Erlang направихме раздробяването на полиномите на малки части, разпределянето на задачите върху мрежата от компютри, менажирането на самите изчисления и последващото събиране и интегриране на резултатите. Ерланг има вградени механизми за дистрибутиране и управление на процеси и това прави лесни неща, които са трудно реализуеми или невъзможни на други езици.

Какво те мотивира в работата ти?

Истинските предизвикателства пред всички, които управляват ИТ проекти в България, не са технологични.

С технологичните проблеми ние се справяме. Българите имаме склонност към алгоритмично мислене и това се определя от особеностите на българския език. Майчиният език създава в мозъка специфични логически конструкции и механизми, които след това се проектират в други области на съзнанието и се използват за решаването на най-различни проблеми. Това е и причината, поради която в България  все още се появяват много добри програмисти, въпреки продължаващото, методично разрушаване на образователната ни система, което е и част от цялостното разрушение на държавността ни. Истинското предизвикателство е да се съхранят хората и да се мотивират да работят тук.

Преди години не беше нужно да се обяснява, че е по-достойно да се бориш заедно със своите, вместо да избягаш на запад и да станеш част от чужд отбор. Днес младите са напълно прагматични и в голяма степен отродени от българското. Това е и най-големият проблем пред нас. От съхранението, обучението и мотивирането на младите, зависи бъдещето на българските технологични компании, а и не само тяхното.

Преди изпитвах удоволствие да разучавам и използвам нови технологии. Сега много повече ме радва да виждам как хората, които съм обучавал се развиват и се справят леко с проблеми, които са били невъзможно трудни за мен. Моята мотивация идва от желанието да създавам работни места и да задържа колкото може повече млади хора, които да остават част от нашата общност и да се борят заедно с нас тук, на българския фронт.

Стани част по потребителската група Reactive Programming. Абонирай се и ще ти изпращаме информация за всичко, което предстои в групата.

Визия: Личен архив

Прочети още:
6 от най-популярните Machine Learning алгоритми – приложения и възможности
Умен дом с openHAB и Eclipse SmartHome. Интервю с Димитър Иванов

 

Share This