Илияна Геошева, Регионален Мениджър Работодателска Марка на Луксофт за България, Румъния и Западна Европа @ Личен архив

Някой някога беше казал, че живеем в интересни времена. Сентенцията е клише, което се случва и сега по малко по-различен начин. Пролетта на 2020г. ще бъде запомнена от всеки човек според  индивидуалната призма в зависимост от обстоятелствата, които са го заобикаляли. Ковид-19 е сюрприз, който доведе до различни последствия според икономическия сектор на дейност. Седмиците на изолация и нарушен работен ритъм постави компаниите пред различни по вид и същност предизвикателства, които в последствие може да се трансформират в дългосрочни ползи от рода на реализирани оптимизации и преструктуриране на разходите.
Технологичната същност, съществуващата инфраструктура и установената работна култура в Луксофт се оказаха благоприятни фактори, които допринесоха за по-плавното преминаване през турбуленцията на извънредното положение. Наличието на развита вътрешна социална мрежа за комуникация спомогна за предприемане на корпоративни действия още при първите сигнали за разпространение на вируса в Китай през Януари 2020г.. Компанията сформира Кризисен Щаб, съставен от представители на висшия мениджмънт Човешки Ресурси, които събират, следят и анализират актуална информация от официални източници за всяка държава във всеки етап от развитието на епидемията. На база на тази информация и след съгласуване с ръководството на съответната държава, “Офис у дома” се въведе като силно препоръчителен режим на работа за колегите в Италия още преди официално обявените рестрикции от местното правителство. В края на месец Февруари всички планирани служебни пътувания се поставиха на строг режим на проверка за тяхната целесъобразност, а седмица по-късно се взе решение да се отменят. На централно ниво се постигна споразумение с всички клиенти за преструктуриране на срещите с тях във виртуален режим. Интензитетът на вътрешната комуникация със служителите се засили във всички направления: новини, препоръки и съвети, публикувани във вътрешната социална мрежа, виртуални конферентни събития със СЕО-то на компанията, локални срещи с ръководството и мениджърите по проекти и екипи.
В края на месец Март, когато пандемията обхвана почти целия свят, над 90% от дейността на Луксофт вече беше настроена на виртуален режим. Служителите бяха обезпечени с необходимата техника за работа от дома и достъп до корпортивни ресурси за по-малко от 7 работни дни. Независимо от липсата на нормален поток от хора, на входа на офис помещенията на компанията е поставен дезинфектант, маски и ръкавици, както и помещенията се дезинфекцират на ежедневна база. Наред с публикациите относно ситуацията с Корона вируса във всяка държава, вътрешната социална мрежа на компанията предлага регулярна информация към служителите за ефективна организация на работното място в домашни условия, интелектуални игри, он-лайн тийм билдинги, вътрешни фото конкурси и предизвикателства с награди, както и виртуално честване на 20 годишнината от създаването на компанията. Обученията от он-лайн каталога ни са достъпни както и преди за всички служители, без значение от местонахождението им.
В някои държави, като Германия, Луксофт се възползва от местните правителствени програми за справяне с икономическите последици от влиянието на вируса върху бизнес средата. Така наречената програма Kurzenbait е в сила за някои от немските ни отдели до края на месец Юни. При постъпване на положителни сигнали от клиентите и нужда от подсилване на ресурсите, Луксофт е в състояние да реорганизира екипите за по-малко от седмица.
Нашият бизнес е органично свързан с темпа на развитие на клиентите ни.  Понастоящем портфолиото от бизнес линии е диверсифецирано и сме в състояние да обслужваме клиентите си независимо от техния темп на развитие. Организацията по дистанционно търсене и наемане на нови служители е част от нормалните ни бизнес практики. Корона вирусът ни подтикна да я подобрим и въведем някои нови детайли като електронно подписване на документи. Екипите по подбор на персонала продължават работата си без прекъсвания. Месец Март беше рекорден за компанията по отношение на брой наети лица спрямо същия месец от предходната 2019 година. Броят на отворените работни позиции се актуализира всеки ден. (12 обяви към 27 Април)
Продължаваме подготовката на планираните за тази година проекти и тяхното въвеждане според новата ситуация. Дигитализирането на бизнеса на клиентите ни е процес, който беше стартиран преди пандемичната обстановка. Сега обективната реалност е такава, че някои етапи е необходимо да се случват по-бързо от обичайното. Продължаваме в тази посока да предлагаме услугите и решенията, необходими за изпълнението на договорените ни ангажименти.

 

Илияна Геошева е Регионален Мениджър Работодателска Марка на Луксофт за България, Румъния и Западна Европа. Тя има над 18 годишен опит сферата на маркетинга, като последните 6 от тях са в ИТ сектора чрез работата й в българския клон на компанията. Основен фокус на позицията й е управлението на работодателската марка според условията и спецификите на регионалните пазари, както и редица вътрешни програми насоченси към корпоративната култура. Семейна, с две деца и котка. Интересува се от социална психология, мода, технологии, социално значими каузи и здравословния начин на живот. В свободното си време се занимава с различни видове двигателни активности и четене на книги.

Share This