Photo credits: Ivaylo Todorov

Днес ви срещаме с Биляна Дачева-Тодорова, която е Senior Business Analyst в DXC Technology. Решихме да ѝ зададем няколко въпроса, свързани с ролята на бизнес анализаторите в съвременните SCRUM екипи. Повече за нейния опит и експертизата ѝ, може да прочетете по-долу.

Как започна да работиш като БА? Какво представлява работата на един БА?

Всъщност, не аз си избрах професията, а тя ме избра. Обявата търсеше точно мен.

Започнах да си търся работа, след като се завърнах от Франция, където завърших магистратура. Попаднах на тази обява за Бизнес Консултант с френски и английски език, която ме описваше перфектно. Отговаряше  идеално не само на компетенциите ми, но и на характера ми. Обичам да подхождам аналитично към всеки аспект на живота си.

Традиционно Бизнес анализаторът извлича, анализира и документира изискванията на клиента, след което се уверява, че те са изпълнени от Dev екипа. Звучи лесно, но на практика не е. За да си наистина добър се изискват задълбочени познания за бизнеса и клиентите, способност да анализираш и организираш различните гледни точки на заинтересованите страни, умение да водиш и улесняваш преговорите между представителите на клиентите (т.нар Stakeholders) и Dev екипа. В съвременните проекти обаче, с навлизането на Agile, ролята на Бизнес Анализатора търпи трансформация.

Какъв е твоят опит като Бизнес Анализатор? Работила ли си по Agile проекти?

За последните 12 години съм работила по проекти за изграждане на desktop и web приложения в най-различни бизнес сфери: животозастраховане, спестовно застраховане, застраховане на търговски кредити, търговия, логистика, банков сектор.  С навлизането и популяризирането на Agile като framework, повечето IT компании започнаха да залагат на “гъвкави” проекти, съответно и аз в момента съм част от SCRUM екип за проект в Банковия/Институционален сектор.

Какво е мястото на Бизнес Анализатора в SCRUM екипа според теб?

Както знаем, SCRUM екипът се състои от Product Owner (PO), Dev Team & Scrum Master. На теория, Бизнес Анализаторът като роля не съществува, тъй като функциите му се разпределят между PO и Dev Team.

И все пак, от една страна, в SCRUM проект Бизнес анализаторите могат да заемат ролята на PO като естествено продължение на техните умения, но и с увеличаване на съпътстващата отговорност. Същественото тук е, че PO “притежава” продукта, т.е. той взима решения за неговото развитие и съответно носи отговорност за успеха му. Несъмнено това предполага БА да обогати набора си от умения в областта на Продуктовия мениджмънт, за да е в крак с изискванията на ролята.

От друга страна, Бизнес Анализаторите могат да станат част от Dev екипа, където да подпомагат останалите членове при оформянето (*grooming) на product backlog-а. Това също предполага допълнителни отговорности и умения, като например да се работи в тясно сътрудничество с QA специалистите и с хората, изготвящи техническа документация.

В проекта, по който работя в момента, отговорностите на Бизнес Анализатора покриват и двете възможности. Започваме с анализа на изискванията, подготовката и съгласуването на user stories с клиента и продължаваме в тясно сътрудничество с PO с цел удостоверяване съответствието между user stories и бизнес нуждите. Междувременно следим прогреса в имплементацията на текущите user stories по време на спринта, подпомагаме Dev екипа и съдействаме на QA екипа в изготвянето на тестовете. Също така, участваме във всички дискусии, свързани с бизнес, имплементационните и проектни решения, което включва сериозна доза управление на клиенти. Бизнес Анализаторите на практика са лицето на Dev Team.

Нужни ли са специални умения за един БА в SCRUM проект?

Да, несъмнено е нужно човек да придобие множество нови знания и умения, но основното е да се научи бързо да бъде гъвкав. Да излезе от ограниченията на типичния waterfall проект и да приеме, че не е нужно да има всички изисквания ясно дефинирани още в началото, за да може да започне имплементация. Стъпка по стъпка и магията на Agile се случва.

Share This