Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: Този курс ще ви въведе детайлно в езика за програмиране PHP, ще ви даде полезни знания за планиране и реализация на софтуер. Ще научите как да работите с HTML, CSS, MySQL, Обектно Ориентираното Програмиране (ООП), Unit testing с PHPUnit, MVC архитектурни шаблони, JavaScript и въведение в Web 2.0. Курсът е подходящ за хора с малък или никакъв опит в софтуерната разработка. След завърщването на курса ще имате нужните умения и познания, за да потърсите спокойно работа като Junior PHP програмист.

Програма:

 1. Обзор на екосистема LAMP/WAMP;
 2. Основи на PHP;
 3. Основи на PHP;
 4. Основи на процедурното програмиране в PHP;
 5. Бърз курс по HTML и CSS;
 6. Обработка на HTTP Заявки;
 7. Основи на MySQL;
 8. Работа с релационни БД;
 9. Обектно ориентирано програмиране в PHP;
 10. Основи на OOP;
 11. Управление на изключения;
 12. Добри практики при OOP;
 13. Подобряване на качеството на приложенията;
 14. Въведение в MVC;
 15. Бърз курс по Javascript;
 16. Сигурност;
 17. Въведение в Web 2.0;
 18. Тест;

Организатори: pragmatic.bg – Академия за ИТ курсове и обучения

Продължителност: 18 лекции, 3 часа всяка

Местоположение: ул. проф. д-р Иван Странски 3В, гр. София, кв. Студентски град
етаж 1-3

Цена: 700 лв.

За повече информация: тук

Share This