Sofia_Paid_Naprednali

Описание:
Курсът има за цел да обогати знанията ви за създаването на уеб страници чрез JavaScript и  jQuery. Обучението е разделено на две части – първата е посветена на изучаването на синтаксиса и конструкциите на JavaScript, а втората изучава основите на библиотеката jQuery.

Съвременните сайтове разчитат основно на JavaScript, тъй като той се използва за решаването на най-разнообразни задачи като проверка на формуляри, създаване на анимирани ефекти, динамична промяна на съдържание на уеб страници и позволява лесно да се добавят възможности за взаимодействие между съдържание и посетител.

Програма:

  1. включване на JavaScript към уеб страници;
  2. променливи и оператори в JavaScript;
  3. конструкции за условно изпълнение;
  4. обработка на събития;
  5. включване на библиотеката jQuery;
  6. достъп до съдържанието на уеб страниците със средствата на jQuery;
  7. обработка на събития с jQuery;
  8. прмяна на CSS стилове с jQuery;
  9. практически проекти;

Организатори: expert-bg.org

Продължителност: 20 учебни часа. Дневен, вечерен и съботно-неделен формат на обучение.

Група: 3-6 човека

Начална дата: 25.05.2016 г.

Цена:  182лв./ 202лв. (в зависимост от формата)

Адрес: бул. Княз Ал. Дондуков 43 ет.1, София 1000

За повече информация: тук

Share This