Димитър Димитров работи професионално в областта на софтуерната индустрия от 19 години. Фокусът на работата му е предимно в областта на осигуряване на качеството – както в мениджмънт, така и техническа посока. DevOps практиките са били винаги неразделна част от работата му и поради тази причина в последните 3 години освен в ролята на QA архитект активно работи и като Senior DevOps инженер в рамките на Experian България. С него ще ви срещнем на събитието Приключенията на една корпоративна платформа в облаците на 5-ти юни. Преди това, Димитър ни сподели за професионалния си опит и какво би посъветвал всички, които сега започват да се занимават с DevOps?

Как започна да се занимаваш с DevOps?
Много части от това, което днес разбираме като DevOps, са ежедневие за мен и колегите ми, занимаващи се с автоматизирано тестване от началото на кариерата ми. Създаване и конфигуриране на инстанции, управление на тяхната свързаност, както и интеграция с процеса на билд са неразривна част от автоматизираното тестване. Формалният преход към длъжност с фокус към DevOps се случи преди 3 години и са свързани с инициативите в компанията ни за преход към SaaS модел за обслужване на клиенти.

Кой е най-интересният аспект от работата ти с DevOps?
Работата ми дава възможност да работя върху разнообразни задачи в областта на разработката на софтуер – от организация на процеси до писане на автоматизация. Обикновено резултатът от работата ми е бързо и директно видим и носи полза на мен и хората, с които работя, което ми допада.

Кое е най-голямото предизвикателство, с което си се сблъсквал?
Да опитвам да обясня на хора извън DevOps, какво е DevOps, когато имат изградена представа за това.

Ще споделиш ли трите най-важни неща, които ИТ обществото може да научи от темата на предстоящата ти презентация?
Фокусът ни е върху реалността на това да прилагаш DevOps принципи и инструменти в организация с дългогодишна история и утвърдени продукти при прехода и към SaaS модел на работа. Предизвикателството на тази трансформация е не само в разширяването на ползваната технологичната основа, но и промяна в начина на работа, мислене и архитектурата на продуктовото портфолио на компанията. Презентацията ще се опита да илюстрира този процес в технологичен, архитектурен и мениджмънт аспект, както и предизвикателствата, свързани с него.

Какво би посъветвал всички, които сега започват да се занимават с DevOps?
Работата в тази област е изключително предизвикателство, защото изисква добри познания в много области на информационните технологии и разработката на софтуер, както и организацията на управлението и ползването им. Не пренебрегвайте нито един елемент от работата си, като не губите идеята за цялото. Добър начин да навлезете в тази област, е да намерите проекти с отворен код или публична документация, които имат DevOps решения за организиране на работата си. Запознайте се с вложените идеи и избраната реализация. Ако срещнете непознати термини или код, който е неясен – потърсете информация за тях, придобийте нужното знание и продължете напред. Не се колебайте да научите и ползвате добре утвърден обектно-ориентиран език за програмиране – Java, Groovy, Python – ще ви е нужен. Но най-вече намирайте време за почивка – work hard/play hard.


Регистрирай се за събитието


Стани част от потребителска група на DevOps. Абонирай се и ще ти изпращаме информация за всичко, което предстои в групата.

Визия: Личен архив

Прочети още:

Иван Спасов: DevOps e начин на мислене и култура
Александър Стоянов: DevOps е нещо ново и се развива с изключителни темпове

Share This