Sofia_Paid_Nachinaeshti

Описание: В курса “Въведение в SQL” се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език  SQL, поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др. С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни.

Курсът по SQL е организиран по начин, позволяващ на курсисти без предварителна подготовка в областта на базите данни, да усвоят пълноценно езика SQL, а по-голямата част от разглежданите заявки могат с лекота да се приспособят за реални задачи.

Начална дата: 23.08.2016 г.

Продължителност: 12 уч. часа

Програма:

  • структура и организация на бази данни;
  • извличане и филтриране на данни;
  • свързване на таблици в заявки;
  • извършване на изчисления;
  • добавяне, промяна и изтриване на данни;

Организатор: ЕКСПЕРТ- Учебен център ЕООД

Локация: кв. Център, ул./бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 43, София

Цена: 110 лв. – делничен (дневен)

122 лв. – делничен (вечерен); съботно-неделен

За повече информация: тук

Share This