Божана Маринова, главен директор „Човешки ресурси“ @ Софтуер Груп

Много ИТ компании изпитват сериозни трудности от началото на кризата с Covid-19. Как Софтуер Груп се справя с предизвикателствата?
Няма индустрия, която да не е усетила по един или друг начин влиянието на Covid-19, но като цяло софтуерната индустрия е засегната в по-малка степен в сравнение с редица други. А за нас, в Софтуер Груп, настоящата ситуация дори създаде нови бизнес възможности. Новата реалност принуждава все повече организации да ускорят процеса на дигитална трансформация. Трансформирането на финансовия сектор в посока дигитализация вече не е въпрос на избор, а на необходимост. Все повече компании имат нуждата от подобна промяна и надежден партньор, който да ги преведе успешно през този процес. В това е нашата сила.
По време на пандемията не изоставихме и социалната си мисия. В първите месеци, когато шокът от промяната беше най-силен за всички, наш екип създаде в рекордно кратък срок, отдалечено и изцяло на доброволни начала централизирана система, която подпомага усилията на държавата в борбата с разпространението на коронавируса.
Още преди обявяване на извънредното положение преминахме към изцяло дистанционен режим на работа. Много ни помогна фактът, че винаги сме се стремили да осигурим баланс „личен живот–работа“ и имаме работеща в практиката политика за работа от вкъщи. Затова успяхме да запазим високите си нива на ефективност и продуктивност и в новата ситуация.
Запазихме нивата на заплащане и осигурихме нормален, а не принудителен режим на използване на 25-дневния годишен платен отпуск, с който разполагат нашите колеги. Запазихме също нормалното работно време. Гъвкавото му използване винаги е било толерирано при нас. Това позволи да се постигне още по-добър баланс, особено важен за родителите.
И не на последно място, продължихме да привличаме хора към компанията.

Как се промени начинът на работа вътре в компанията, в екипите и между самите тях?
С преминаването към дистанционна форма на работа и намаления жив контакт, предизвикателството за ръководството на компанията беше как да запазим чувството на екипност и принадлежност, което е толкова силно изразено в Софтуер Груп. Ситуацията ни мобилизира и открихме много нови възможности за поддържане на висок морал, екипен дух, ефективно взаимодействие и продуктивност, които пренесохме във виртуална среда.
Осигурихме техническа обезпеченост и създадохме вътрешна платформа за видеоконферентни разговори и колаборация, така че да запазим усещането за свързаност, обмяна на опит и знания и екипното взаимодействие по различни задачи и проекти.
Подготвихме наръчници за служителите и за мениджърите как да работим и управляваме във виртуална среда. Преразгледахме и някои основни процеси, за да бъдем продуктивни в новите условия.
Фактът, че работим в правилната посока, се потвърждава от редовните проучвания сред колегите. Хората смятат, че са запазили и дори повишили своята продуктивност, а това се потвърждава и от резултатите на компанията. Ние и нашите клиенти продължаваме да получаваме престижни отличия.

Как успяхте да внесете усещане в екипа, че хората са защитени и сигурни?
Създадохме SG Care Zone, виртуално пространство в нашата вътрешна комуникационна платформа, в което колегите от всички офиси могат да откриват различни интересни ресурси. Предлагаме им вселена от нови възможности за опознаване, учене, забавление и подобряване на уменията, сред които курсове и уебинари от водещи световни университети; виртуални посещения на музеи, опери; йога и спортни тренировки, водени от наши колеги, и много други. Организираме виртуални турнири и събития, продължаваме да празнуваме специалните моменти заедно.
Увеличихме честотата на срещите на мениджмънта с управителя, за да комуникираме редовно и прозрачно решенията и стратегията  в динамично променящата се среда. Въведохме регулярни проучвания на “пулса” на компанията, търсим активно обратна връзка дали инициативите, които предприемаме, са правилните и какво още можем да предложим.

*Софтуер Груп: тиймбилдинг в Африка, 2017 г.

*Софтуер Груп: тиймбилдинг в Мексико, 2016 г.

 #NoTouchButStillConnected е фразата, която обединява нашите усилия и инициативи, насочени към поддържане на сигурността, грижата и принадлежността на хората. А когато се върнем към обичайния ритъм на работа и живот, ще продължим традицията ни за незабравими тиймбилдинги.

Софтуер Груп залага много на развитието и обучението на служителите. Как го постигате в новите условия?
Да, в Софтуер Груп имаме много силна култура на учене и обученията започват още на входа. За нас те са изключително важни и обхващат повишаване както на лидерските и междуличностните компетенции, така и на професионалните компетенции, свързани с конкретни роли.
В новата ситуация продължаваме да инвестираме в подобни активности, които изцяло пренесохме в онлайн среда. Ползваме пакет с разширени функционалности на платформата Udemy, вътрешна онлайн система за обучения, Google Meet за дистанционно обучение, създаваме групови виртуални стаи за дискусия и общности за учене за времето на конкретната обучителна програма, имаме виртуално пространство за публикуване на упражнения и други материали, което организираме по дни и теми.
В момента подготвяме и вътрешна глобална Академия за търговци, която ще включи над 35 участници от всички офиси и ще бъде с продължителност 6 месеца. Участваме също във външни конференции и семинари, на които колегите имат възможност да се запознаят с най-новите тенденции, свързани с техните професии.

Софтуер Груп има сериозни планове за разрастване и във връзка с това провеждате активна кампания за наемане на нови хора с опит в разработката на софтуер. Разкажете повече за тези активности.
Aктивни сме в привличането на нови таланти, дори и в новите условия. Процесът ни по подбор е кратък и оптимизиран, като постоянно търсим обратната връзка от всички кандидати, и продължаваме да го подобряваме.
Обновихме нашата кариерна страница, както и програмата ни за препоръки, като я отворихме и за външни потребители. Всеки, дори да не е служител на компанията ни, вече може да препоръчва подходящи кандидати за отворените позиции в Софтуер Груп и да спечели бонус.
Участваме в различни събития, организирани от професионалните общности, за да разкажем на повече хора кои сме и какво правим. Един от лекторите в тазгодишното издание на най-голямата ИТ конференция в България, DEV.BG All in One 2020, беше г-н Калин Радев, изпълнителен директор на Софтуер Груп.

Какво е основното предимство да работиш в Software Group, което ви извежда пред останалите компании на ИТ пазара?
Ние сме компания с мисия. Започнахме с малък екип през 2009 г. в 2 държави на 2 континента – България и Кения, а сега сме над 380 души на 6 континента. Aктивно работим за дигитализирането на финансовия свят в глобален мащаб, помагайки на нашите клиенти да бъдат по-бързи, по-ефективни и по-конкурентоспособни. Софтуерните продукти и решения, които създаваме, са приложими не само за големите банки и застрахователни компании в развитите държави, но и в отдалечени места по света, където банковата инфраструктура не е развита и те представляват най-добрите алтернативни канали за предоставяне на финансови услуги. Няма по-голямо вдъхновение от факта, че с дейността си достигаме до над 100 милиона души, на които помагаме да получат достъп до финансови услуги, за да живеят по-добър живот.

*Платформата за плащания „Кая“ променя живота на милиони (видео)

Ние сме компания със сърце и сме точното място за хора, които искат да трансформират човешки животи с това, което правят, за които “code for impact” носи дълбоко удовлетворение. За тези, които се гордеят да работят в продуктова компания с български произход, но със  световно присъствие и отпечатък. Над 90% от мениджмънта на средно ниво са колеги, които сме развили и промотирали вътрешно.
Софтуер Груп е идеалното място за тези, които обичат да откриват нови и екзотични култури и места – Камерун, Замбия, Египет, Мексико, Филипините, Кения, Гана са само някои от тях.
Ако виждате своето професионално бъдеще в модерните технологии, като React.JS, Node, JS, Java, релационни и нерелационни бази данни, Android, iOS, облачните технологии, CI/CD и други, ако за вас е важно вашият принос да е признат и възнаграден, да постигнете баланс „работа–личен живот“, да работите с други като вас, които обичат да се забавляват, със страст в работата, иновациите, технологиите и дигиталния свят, заповядайте в Софтуер Груп.

Софтуер Груп запази своя екип и продължава да наема специалисти във връзка със стартирането на нови мащабни проекти. Разкажете повече за разрастването на бизнеса на компанията и нейната стратегия в новата ситуация.
Сред основните фактори за растеж на компанията в последните години са бурното развитие на европейския пазар, работата по редица проекти в банковия и застрахователния сектор на всички континенти, както и успешните партньорства с водещи финансови институции в Латинска Америка, Африка и Азия в областта на дигитализацията на финансови услуги.
С единната платформа DigiWave и базираните на нея решения помагаме на финансовите институции да дигитализират своите операции, да повишат ефективността си, да улеснят достъпа на клиентите си до финансови услуги и да гарантират положително потребителско преживяване.
Клиентите ни вече не гледат на дигиталните пари, безконтактните разплащания или дигиталните полици като на опция, която е добре да предлагат, а като на задължителна необходимост, за да извършват своята икономическа дейност и да бъдат конкурентни. Високотехнологичните и иновативни решения на Софтуер Груп им дават възможност бързо да се адаптират към променящата се среда и да бъдат готови за утрешния ден.

Как виждате бъдещето на компанията през следващите няколко години?
Според „Обзора на финансовите и капиталови пазари за 2019“ на Центъра за финансови услуги на Делойт, 82% от глобалните банкови институции са в процес на въвеждане и реализиране на програми за дигитална трансформация, което обхваща дигитализация на процесите, функциите и взаимодействията, така че да се предостави по-високо качество на преживяването за потребителя.
Тази тенденция определя и визията ни за бъдещето. За нас то съдържа много възможности, но разбира се, те ще се превърнат в истории за бизнес успехи само ако продължаваме да разчитаме на силния и мотивиран екип в компанията.

Share This