Богой Богданов е сертифициран Scrum Master и опитен Agile Coach, трейнър и презентатор с дългогодишен опит в областта на Agile Product Development. В хода на своята кариера, той е имал възможността да работи съвместно с над 20 отбора и е участвал в процеса на разработка на множество продукти и продуктови линии. Съосновател е на инициативата “AgilePool”, където организира и провежда множество трейнинги, уоркшопи и семинари, свързани с Agile и Lean тематики. С него ще ви срещнем на събитието Product Owner: Myths and Facts you need to know на 3-ти юни. Преди това, Богой ни сподели кое е най-голямото технологично предизвикателство, с което се е сблъсквал и какво би посъветвал всички, които сега започват кариера в сферата на IT Project Management.

Как започна да се занимаваш с IT Project Management?

Стартирах своята кариера като софтуерен инженер, като в продължение на няколко години съумях да израстна от Junior до Lead Developer. Освен страстта ми към програмирането имах и огромен интерес да разбирам и участвам в цялостния процес по създаване на нов продукт – от момента на формиране на идея до момента на нейното реализиране и предоставяне на крайни клиенти и потребители.

В хода на своя професионален път бях част от различни екипи (големи и малки), имах възможността да работя в различни по тип организации – от най-млади, тип “startup” с персонал от 4-5 човека, до огромни корпорации с офиси на много локации по света. Участвах в разработката на разнообразни продукти, като някои от тях бяха изключително успешни, а други се оказаха пълен провал. Бързо осъзнах, че огромна роля за успехa на един продукт играе начинът, по който се установява и управлява самият работен процес, както и взаимодействието между хората в хода на разработката му. Всичко това ме доведе до решението да продължа кариерата си като Scrum Master, а в последствие и като Agile Coach, което ми дава възможността да допринасям за изграждането на една продуктивна и креативна работна среда, в която всеки да успее да разгърне потенциалa си, което от своя страна да резултира в успешни продукти.

Кой е най-интересният аспект от работата ти с IT Project Management?

Взаимодействията между хората и отборите. Едно от нещата, които наблюдавам често е, че в ходa на разработката на един продукт основен фокус пада върху постигането на предварително поставени крайни срокове и ежедневните задачи на специалистите. Това несъмнено е важно, но често не се обръща достатъчно внимание на факта, че хората не са машини, които изпълняват инструкции, а са мислещи същества със свои идеи, нужди и цели и именно техните взаимоотношения са водещи за цялостния прогрес. Вярвам, че за постигането на добри резултати трябва да изградим стабилни отбори, които да имат възможността да се развиват и подобряват, като получат подходяща работна среда.

Кое е най-голямото технологично предизвикателство, с което си се сблъсквал?

Най-голямото ми предизвикателство беше да помогна с едновременното формиране на три Agile отбора “from scratch” и да се установи подходящ оперативен работен процес, така че да позволи доставянето на стойност в изключително кратки срокове.

Как го разреши?

Първото нещо, което направих, беше да организирам и проведа серия от трейнинги и уоркшопи с отборите и техните product owner-и, за да има единно разбиране за Agile принципи, ценности и практики. Следващата стъпка беше да се изработи първоначален беклог за всеки отбор, като за целта проведохме отборна среща заедно със съответният product owner и други ключови лица. В последствие заедно с отборите формирахме работните процеси, като два от отборите избраха да стартират по Scrum, а третият избра да приложи Kanban. Установихме среда за постоянно подобрение и прозрачност, като регулярно се събирахме с отборите за оптимизиране и подобрение на начина ни на работа и адресирахме своевременно възникнали проблеми.

Ще споделиш ли трите най-важни неща, които ИТ обществото може да научи от темата на предстоящата ти презентация?

Темата ми е посветена на ролята на Product Owner в Agile среда и ще си поговорим за това, защо тази роля е изключително важна не само за успеха на продукта, но и за производителността на целия отбор. Ще разберем какви са често допусканите грешки и мисинтерпретации, които съм наблюдавал при изпълнението на тази роля, и ще обсъдим практически примери и съвети за подобрение.

Какво би посъветвал всички, които сега започват кариера в сферата на IT Project Management?

Да експериментират смело и да опитват различни подходи. Често се изпада в заблудата, че определен начин на работа е “панацея”, “най-правилен”, или че нещата трябва да се правят “по книга”, но в действителност света ни е изключително динамичен и всичко се променя с бързи темпове, затова е важно и ние да съумеем да се променяме с него.


Стани част от потребителска група на IT Project Management. Абонирай се и ще ти изпращаме информация за всичко, което предстои в групата.

Визия: Личен архив

Прочети още:
Моника Ковачка-Димитрова: Най-силно ме вдъхновяват хората
Теодора Тодорова: Всеки ден се срещам с нови хора и предизвикателства

Share This