Какво ново? - новини, статии, рубрики

Научете последните новини, прочетете интересни статии и вижте какво предстои...

 

Предизвикай се с Java Knights

Предизвикателствата, свързани с комбинирането на различни технологии при разработката на софтуер и сигурното управление на персонални данни между апликации са само част от темите, които ще бъдат обсъждани по време на събитието Java Knights.

повече информация

Употребата на LSTMs; или стокастични дълбоки похвати за предвиждане на близкото бъдеще

През последните няколко години, развитието на хардуер технологиите и еволюцията на теорията зад изкуствения интелект (ИИ), невронните мрежи от тип Long Short-Term Memory (LSTM) [1], се превърнаха в неизбежно средство за моделиране на последователни и серийни сигнали от различен тип. блог на Крис Oла и глава 10 от книгата “Deep Learning”)

повече информация

Милена Янкова: „Индивидуалните срещи с членове на екипа са средство за подобряване на ефективността на екипа“


Милена Янкова е ръководител на екипа за Изследвания и Иновации в Ontotext и е ръководила както успешни продуктови екипи, така и научно-изследователски звена.

повече информация

Иван Митов: Най-интересният за мен аспект в machine learning е анализирането на резултатите и извличането на изводи

Иван Митов е директор изследователска и развойна дейност във FactSet, където ръководи екип от изследователи, занимаващ се с развитието на Monte Carlo базирани методи за анализ и измерване на пазарен и кредитен риск.

повече информация

реклама

Събития на фокус:

Share This