Днес ви срещаме с Александра Мечкова от Telerik Academy.
Александра Мечкова е изп. директор на водещата образователна организация Телерик Академия. Тя отговаря за цялостната визия на Академията и стратегическото развитите на програмите ѝ за ИТ кариерен старт и професионално развитие. 

Александра разполага с над 13 г. опит в технологичния сектор, като през първите години от отделянето на Телерик Академия като самостоятелна организация отговаря за маркетинга, бизнес развитието и партньорската мрежа на организацията. 

Говорим си в интересен момент не само за ИТ индустрията, но за света като цяло. Какво се случи при вас през последните два месеца и как се справихте с внезапната промяна, наложена от пандемията COVID-19? Как това повлия на обучението и приемните ви програми?

Истината е, че следяхме глобалното развитие на вируса още от края на 2019 г. и се подготвяхме за сценарий, при който обученията и цялата операция на Телерик Академия минават напълно дистанционно.

Макар никой от нас да не искаше да се стига до това, имахме готовност за него. В резултат, развитието на ситуацията през март не беше изненада за нас и промяната за екипа не беше внезапна и ненадейна.

Тя беше по-скоро рязка за курсистите към онзи момент и тук не визирам само промяната на формата на обучение, а най-вече в начина на живот и челния сблъсък с многото неизвестни. Казвайки това, не искам да омаловажа усилията на екипа ни – определено случилото се беше ново и предизвикателно за всички. Имаме страхотен екип и това още повече си пролича, когато буквално за ден мигрирахме към онлайн формат. Разбира се, преди това бяхме направили много задълбочени анализ и подготовка.

Вярваме, че онлайн и офлайн формите на обучение могат да постигнат един и същ краен резултат, но има значителна разлика в това как се стига до него. Не е достатъчно да правиш същото, но през камера. Всеки формат има своите специфики и правилното адаптиране беше приоритет за нас.

Бих казала, че най-голямото предизвикателство беше управлението на очакванията и до известна степен на емоциите на курсистите в тази извънредна за всички среда. Ключова преди всичко беше навременната, открита и постоянна комуникация – както вътрешна, така и външна. За да компенсираме липсата на личен контакт, увеличихме драстично персоналното време и директната работа на технологичните ни и soft skills трейнъри с курсистите.

Към днешна дата имаме няколко програми, които завършиха онлайн и още две, които ще ги последват през следващите седмици. Макар да адаптирахме формата на обучение, елементите, дълбочината и оценяването не се промениха. Затова можем да сравним представянето на тези групи с това на всички групи преди тях, преминали през присъствено обучение. Радвам се да споделя, че успехът им е аналогичен.

Когато правителството обяви извънредното положение през март, точно бяхме отворили прием за някои от нашите програми. В този момент се усети и първоначалния шок от несигурността на ситуацията и какво предстои за света. Това няма как да не се пренесе към всеки аспект от живота.

Мисля, че много скоро след това хората разбраха, че всички се адаптираме към новото „нормално“ и осъзнаха, че светът след COVID-19 ще бъде още по конкурентен и днес повече от всякога инвестицията в себе си и как да се откроиш е изключително ключова.

Съдим за това по приемните ни кампании, които се движат както и преди 13 март 2020 година. В някои домейни виждаме изключителен интерес, като например Upskill програмата ни за подготовка на продуктови мениджъри, която е интересна следваща крачка нагоре за много сателитни на нея роли като Project Management, Engineering, Marketing и продажби. Друга програма, която дава допълнителни възможности за кариерно развитие, е Upskill програмата за React. И разбира се, Alpha програмите ни за кариерен старт, които дават шанс за начало на изцяло нова професия от нулата. 

Как курсистите приемат ситуацията и наложи ли се да направите промяна в съдържанието на програмите?

 

Още от първия момент, в който започнахме да обсъждаме плана ни в ситуация на евентуална карантина, всяко едно наше решение беше водено с ясната мисъл, че процесът не трябва да нарушава качеството и дълбочината на обучението ни. Извършихме трансформацията на база дългогодишния ни опит и съобразявайки се с най-добрите практики за дистанционно обучение. 

Ще спомена само някои от действията, които предприехме. За периода на онлайн обучение адаптирахме формата така, че да включва не повече от 1.5 часа сесии с цялата група и осигурихме повече индивидуално време и персонализиран подход към всеки курсист. Така запазихме друг ключов момент от нашите програми – трейнърите са ментори на курсистите. Лесно усещаме пулса на групата и индивидуално на всеки курсист, за да засечем в много ранен етап евентуално изоставане и да предприемем нужните мерки за подкрепа.

За да можем да провеждаме техническите и soft skills сесии лесно и удобно както групово, така и индивидуално, осигурихме на участниците безплатен достъп до необходимите приложения и софтуер за комуникация и колаборация. 

Важен момент от нашето обучение е и срещата на курсистите с бизнеса. Момент, в който да надникнат в софтуерните компании, да поговорят с техни представители. Запазихме и този елемент, като заместихме присъствените партньорски презентации и офис посещения с онлайн представяне и дискусии. Дистанционният формат не попречи на курсистите да задават въпроси, а някои от компаниите дори подготвиха видеа, с които да направят своеобразен виртуален тур на офисите си. 

Това са само част от мерките, с които вярваме, че успяхме да неутрализираме ефекта от пандемията COVID-19 върху качеството и начина на преподаване.

Що се отнася до курсистите, те приеха много положително действията, които предприехме. Досега само един курсист отпадна от програмата в резултат на промяната, след като реши да се фокусира върху настоящата си работа. Същевременно в индивидуални разговори 95% от учащите споделят, че са доволни от настоящия 

формат. Интересно е, че за някои е много удобен, тъй като спестяват време от пътуване. Компаниите ни партньори също изказаха положително мнение за взетите мерки.

В момента имате отворен прием за Alpha програмите си за кариерен старт. Какво е специфичното за тях и обучението, което курсистите получават. Защо хората да се спрат именно на тези курсове?

 

Програмите Telerik Academy Alpha са насочени към хора, които искат да се развиват в софтуерната индустрия, но им липсва опит в тази сфера. Те са интензивни, продължават 6 месеца и са изградени така, че да подготвят желаещите да се развиват в ИТ индустрията, за първата им работа в този сектор.

Много от нещата, които споменах преди малко – задълбоченото техническо обучение, персоналния подход и менторството, срещите с компаниите – са изграждащите елементи, които отличават Alpha програмите ни. 

Когато поставяхме основите им, се базирахме на дългогодишния ни опит и постоянния диалог с бизнеса, за да сме сигурни, че ще подготвим кадрите, от които компаниите имат нужда. Заложихме изключително много на работа в групи по казуси, близки до реалните в ежедневието на програмиста, като дори финалните проекти се възлагат от нашите партньори. 

Запазихме 20% от програмата за обучение и развитие на т.нар. soft skills или комуникационни и личностни умения. Покриваме различни аспекти извън технологичната част в работния процес – например как да дават полезна обратна връзка и да се учат от получената. Това е още нещо, което бизнесът цени високо – важни са не само техническите знания, но и умението за работа в екип и бързата адаптация към средата. Именно така създаваме и холистично подготвени ИТ специалисти. 

Радвам се да споделя, че нашите курсисти напредват много бързо по кариерната стълбица и досега 70% от започналите работа, достигат следващо кариерно ниво в рамките на първата година. Това е и обратната връзка от партньорите ни. Те споделят, че нашите възпитаници започват да допринасят за успеха на своите компании с по-бързо темпо, спрямо други младши специалисти. Понякога само в рамките на седмици.

Какво би посъветвала хората, които в момента са на кръстопът заради ситуацията с COVID-19 – защо да се насочат към ИТ индустрията?

 

ИТ индустрията е сред най-слабо засегнатите и ще излезе най-бързо от кризата. Причината е нейната диверсификация. Това показват както постоянните ни разговори с бизнеса, така и световните тенденции и анализи. Тя обслужва безпрецедентно разнообразие от сектори, което гарантира устойчивостта ѝ. Там, където е обвързана със секторите, които пострадаха, като например туризъм, се забелязва логичен спад. Но много ИТ компании ни показаха, че именно по време на пандемията могат да постигнат най-добрите си резултати. Пример е Zoom, която многократно увеличи своите потребители, защото отговори на нуждите им. Компания като Netflix увеличи пазарната си оценка и задмина дори гигант като Disney. 

И това са най-големите и популярни примери, но има много по-малки и локални компании, които продължават своето развитие и наемат кадри, за да отговорят на търсенето. Усещаме го и ние – почти всеки ден получаваме информация за наши курсисти, които започват работа в ИТ сектора. Така че нуждата от ИТ специалисти остава и ще продължи и занапред.

В настоящите условия е по-важно от всяко да се инвестира в развитието на собствените умения и тези на служителите ни. Това ще помогне на хората да се откроят на пазара на труда, а за компаниите ще отвори изцяло нови възможности.

Можеш ли да разкриеш кои са следващите програми, които готвите? Как решавате кои да са курсовете?

 

Telerik Academy Upskill Product Management е една от новите ни програми и е първата толкова задълбочена в България. В нея едни от най-изявените практици в сферата ще подготвят продуктови мениджъри за ИТ индустрията. Другата програма, която наскоро обявихме, също е новаторска за нашия пазар. Тя е насочена към програмисти, които искат да надградят уменията си с React, най-популярната JavaScript библиотека в света. 

А как решаваме кои да са следващите ни нови програми – като постоянно следим пулса на пазара. В диалог сме с цялата индустрия посредством партньорската ни мрежа и организации като БАСКОМ и БАИТ и така разбираме от какъв нов талант и надграждащи умения за служителите си има нужда. Така можем да планираме бъдещите си програми и да предоставим обучение, което е релевантно и може да бъде веднага приложено в реалната среда. 

Точно така се оформи и програмата за продуктови мениджъри. До този момент у нас нямаше комплексно и цялостно обучение, което да подготви тези кадри, критични за успеха на софтуерните продукти.

Лектори в него са някои от най-изявените експерти в областта – хора, които са в основата на глобално успешни софтуерни продукти и компании. Включително и базирани в Силициевата долина. Участниците ще черпят знания от практици и ще са готови да ги прилагат веднага в своето ежедневие. Накрая ще имат пълния набор от умения, които да им помогнат да изведат софтуерен продукт от идея до успешна реализация.

А какво е специфично за програмата с React, тъй като това не е първият курс за подготовка за тази популярна JavaScript библиотека?

 

Това е първата задълбочена Upskill програма с фокус React. Точно както програмата ни за продуктов мениджмънт, така и тя е насочена към хора с опит и е валидирана с бизнеса и лектори в нея са водещи експерти с богат опит с тази технология в компании като VMWare, Coursera, Progress, Chaos Group, Uber и Telerik Academy. Продължителността ѝ е три месеца и фокусът е върху силно практическо обучение и менторство от лекторите.

Няколко пъти спомена партньорската мрежа на Телерик Академия. Знаем, че през годините тя постоянно расте и в нея участват някои от най-големите ИТ компании у нас. Обсъждате ли с тях ситуацията покрай COVID-19 и можеш ли да споделиш как тя се отразява на бизнеса?

 

Мрежата се разрасна многократно – само за три години изградихме партньорства с над 85 компании и продължаваме да добавяме нови.

Като ситуацията влияе различно на партньорите ни, поради разнообразното естество на работата им. Някои от тях работят за по-засегнатите сектори и неизбежно бяха повече афектирани. Други продължават своето развитие. Трети заемат по-скоро консервативна позиция, за да изчакат и видят какво предстои.  

Всички обаче имат нещо общо – ясни планове за следващи стъпки и нагласа, че в дългосрочен план дори засегнатите компании ще възвърнат развитието си от преди ситуацията с COVID-19. 

През призмата на Телерик Академия наблюдаваме, че през последните месеци наемането на випускниците ни продължава с темпове, сходни на стандартните досега. Разбира се, подготвяме ги за конкурентна среда и по-дълги интервю процеси, но засега реализацията им продължава по план. 

Всички в ИТ бранша гледат числата. Ще се радвам да споделиш малко статистика какво постигнахте през последните 10 години? 

 

Метриките за успеха на Телерик Академия са много, но поглеждайки назад, за нас най-важни са три: 100% от завършилите програмите ни за ИТ кариерен старт започват работа; 97% остават в България; 89% удовлетвореност на партньорите ни и постоянно растяща мрежа от 85+ водещи технологични компании. Успехът на нашите курсисти и на бизнеса са доказателство за резултата от нашата работа. 

Не на последното място, откакто отделихме Телерик Академия преди три години, успяхме да променим разбирането, че младши талантът просто съществува даром. Всъщност инвестицията в него е сред ключовите двигатели за продължителното развитие и растеж на ИТ индустрията. 

Това не беше случайно, а плод на подготовката ни на младши специалисти, които бързо навлизат и започват да допринасят за успеха на екипа си. Кадри, които само за година достигат до regular ниво и стават ключов фактор за иновациите и успеха на компанията.

Къде са сега вашите курсисти? Предполагам има много от тях, които работят в големи международни организации извън България. 

 

Телерик Академия е пионер в частното обучение на ИТ и дигитални специалисти в България и продължава да задава стандарта в областта.

Радваме се, че 97% от нашите възпитаници остават в България и са част от развитието на местната софтуерна индустрия. Някои от тях се насочват към по-големи и установени компании, други предпочитат стартъп бизнеси. Имали сме дори случаи на курсисти, които основават собствени компании.

Наша цел е да запознаем курсистите с ИТ сектора и компаниите у нас, още докато се обучават. Когато завършат, те вече имат изградена представа и се насочват към средата, която най-много им импонира.

Какви са плановете на Академията в следващите 10 години. Какво искате да сте постигнали на 20-тата годишнина? 

Вярвам, че Телерик Академия е един от двигателите за развитието на ИТ индустрията и извеждането й на следващото ниво. И през следващите 10 години искаме да продължаваме да имаме ключов принос за растежа на индустрията чрез създаването на нов талант и развитието му по ключови дисциплини.  

Програмите ни са функция на потребностите на компаниите, така че независимо от конкретните технологии и роли, искаме успехът ни през предишните 10 години да се запази – партньорите ни да продължават да са много доволни от съвместната ни работа, а всички преминали през програмите ни да се реализират успешно в ИТ индустрията и то тук, в България. 

Не на последно място, искаме да съберем още по-голяма задружна, горда и успешна общност, отколкото на 10-годишнината ни миналата година, едно от най-вълнуващите събития в историята ни досега

Share This